Retorika in javno nastopanje

Umetnost prepričljivega javnega nastopanja je veščina, ki odpira vrata tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju.
Načela klasične retorike, ki so osnova vsakega dobrega nastopa, najboljši govorci dandanes
dopolnjujejo s tehnikami pripovedovanja zgodb, nevromarketinga in dialogike.